STORK är ett verkyg för att analysera dina beteenden.