Hur kan vi förändra våra beteenden?

En av de viktigaste delarna av en psykologisk behandling är att förändra beteenden. Därför kan det vara bra att veta lite om hur beteenden fungerar.

I början av 1900-talet fanns en psykolog som hette Edward Thorndike som undersökte hur djur kunde lära sig lösa svåra problem. I ett experiment prövade han att stoppa katter i stora lådor för att se hur de agerade i olika situationer. Katterna gick först omkring i lådorna och hade tråkigt. Till slut fick de för sig att rycka i en tråd i lådan som Thorndike hade stoppat dit. När de ryckte i tråden öppnade sig lådan och de kunde gå till en skål och få mat.

Katterna upplevde konsekvensen som positiv och började rycka i tråden så snart som de sattes i lådan igen. Men om lådan ändrades och tråden inte längre ledde till frihet och mat så slutade katterna gradvis att rycka i den. Thorndike hade upptäckt lagen om konsekvenser!

Förstärkning och försvagning

Lagen om konsekvenser beskriver hur olika typer av konsekvenser påverkar sannolikheten att vi ska utföra ett visst beteende.

Om ett beteende leder till en bra konsekvens (som när katten drog i tråden och lådan öppnades) så ökar sannolikheten att vi ska fortsätta med beteendet. Detta kallas att beteendet förstärks.

Om ett beteende däremot leder till en dålig konsekvens (som när lådan ändrades och tråden inte längre öppnade lådan) så minskar sannolikheten att vi ska göra samma sak igen. Detta kallas att beteendet försvagas.