Hur kan vi förändra våra beteenden?

Att ibland känna sig ledsen, nedstämd och trött är en normal del av livet. Ofta kan detta hänga samman med förändringar av livsomständigheter som vi har svårt att anpassa oss till. För en del människor går nedstämdheten över av sig själv men för vissa blir symtomen starkare och blir svårare att hantera. I dessa fall brukar man tala om att personen drabbats av en depression och här har KBT visat sig vara en effektiv behandling.

Innehåll

Här kommer du att få lära dig mer om depression och vad det är som gör att man blir deprimerad utifrån ett KBT perspektiv. Du kommer också att få lära dig en konkret metod för att ta dig ur depression och nedstämhet som kallas för beteendeaktivering.

Varför blir man deprimerad?

Vad som orsakar en depression är svårt att säga! Det finns flera teorier om varför man blir deprimerad och sannolikt är det flera orsaker som samverkar.

Biologiska faktorer

Det finns mycket forskning som visar på att ärftlighet och genetiska faktorer spelar roll för vem som utvecklar depression.
Även olika signalsubstanser i hjärnan tros kunna påverka risken för att drabbas av en depression.

Psykologiska faktorer

Det finns också psykologiska faktorer och livshändelser som påverkar uppkomsten av depression som exempelvis långvariga sömnsvårigheter och smärtproblem.

Miljömässiga faktorer

Yttre faktorer som förluster, separationer och långvarig stress kan även de bidra till att man utvecklar depression.

De flesta kliniker och forskare anser att uppkomsten av depression sällan har en enda orsak utan beror på på en kombination av ovanstående faktorer biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer. Det är dock viktigt att komma ihåg att man inte alls behöver veta vad som orsakat en depression för att kunna häva den!

KBT modell för depression

En depression börjar ofta med en eller flera livshändelser som förändrar vardagen. Det kan både handla om positiva förändringar som att flytta eller få barn, eller negativa förändringar som olyckor, separationer eller andra förluster. Ibland är det en stor tydlig livshändelse som är startskottet, i andra fall handlar det om flera mindre förändringar som tillsammans gör att vardagen förändras.

Den förändrade vardagen leder till att färre saker känns meningsfulla och positiva vilket kan göra att man blir nedstämd, trött och känner sig värdelös etc. När man är nedstämd och trött minskar naturligtvis lusten att göra det man tidigare brukade göra. Detta kan leda till att man drar sig undan och tar mindre initiativ eftersom detta ofta känns bättre i stunden. Man stannar hemma, ligger kvar i sängen, tittar på TV, grubblar över problem och börjar undvika att träffa familj och vänner. Risken är undvikandet skapar en ond cirkel av som gör att man känner sig ännu mer deprimerad och får ännu mindre lust och ork till att göra saker osv. Denna onda cirkel kan alltså göra att depressionen vidmakthålls och i många fall kan undvikandet även göra depressionen värre.

Undvikandet kan också leda till långsiktiga konsekvenser som att man inte orkar med sitt arbete, att man förlorar kontakten med sina vänner, att man får en sämre ekonomi och att man rör sig mindre och får oregelbundna mat och sovtider vilket kan göra att hälsan försämras. Mindre sociala kontakter, sämre ekonomi och dålig hälsa kan dessutom leda till ännu mer känslor av att livet inte är särskilt roligt och meningsfullt vilket kan öka på depressionen ytterligare. Man har fastnat i en depression som kan vara svårt att ta sig ur.