Energibalans är ett verkyg för att hjälpa dig kartlägga faktorer som ger och tar din energi.